<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Prawo
  Zasady przyjmowania osób nieubezpieczonych od 1 stycznia 2017r.
  Nowe zasady udzielania informacji zakładom ubezpieczeń
  Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
  Obowiązek prowadzenia rejestracji internetowej
  Zmiana kodów w orzeczeniu lekarskim dla kierujących pojazdami.
  Opłata za badanie kierowców, koszty konsultacji i badań.

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1544731 Od daty: 2004-05-13