<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Twardowski o reformie Radziwiłła - Dekalog POZ

Twardowski o reformie Radziwiłła: To tylko życzenie polityka. Wprowadźmy "Dekalog dla POZ"!
http://www.termedia.pl

Raport zespołu ekspertów opracowującego kierunek zmian w POZ trafił do resortu jeszcze przed wtorkowymi obradami Rady Ministrów, ale jak zauważa wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, reforma Radziwiłła nie jest zgodna z dokumentem. Przyznaje, że to źle i podkreśla, że jeśli nie będzie tożsama z "Dekalogiem dla POZ" to sytuacja w systemie nie stanie się korzystna ani dla chorych, ani dla lekarzy. Co jest w "Dekalogu"?
- Przeprowadzone analizy umożliwiły zaproponowanie dziesięciu strategicznych rozwiązań i zasad, których wprowadzenie do polskiego POZ spowoduje zasadniczą poprawę jego funkcjonowania - czytamy w raporcie stworzonym przez ekspertów w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to „Dekalog dla POZ”. Przestawiamy punkt po punkcie to, co znajduję się w sugestiach zmian.

Po pierwsze, POZ musi być dla każdego. To oznacza, że osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem uzyskują prawo do opieki w POZ. Nie ma konieczności potwierdzania uprawnień systemem eWUŚ.

Po drugie, POZ ma być oparta na medycynie rodzinnej. Powinna nastąpić intensyfikacja kształcenia kadr przygotowanych do pracy w POZ, a także promocja specjalizacji w medycynie rodzinnej i wsparcie w przekwalifikowaniu pielęgniarek i położnych POZ oraz lekarzy (pediatrzy, interniści i inni).

Po trzecie, konieczne jest stworzenie jednej listy aktywnej dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ. To spowoduje integrację i wzmocnienie pracy zespołowej, utrzymania możliwości łącznego lub oddzielnego kontraktowania, a także swobodę wyboru zespołu przez pacjenta i możliwość okresowej zmiany.

Po czwarte, musi nastąpić poprawa finansowania. Eksperci liczą zarówno na wzrost stawki kapitacyjnej, jak i na inne formy finansowania: zapłatę za świadczenia wykonywane w POZ, opłatę za wynik leczenia. 
.............

Po piąte, eksperci postulują o wzmocnienie roli profilaktyki zdrowotnej. Musi nastąpić ułatwienie dostępu do programów profilaktycznych, a także znaczne poszerzenie kompetencji, zadań i uprawnień pielęgniarki oraz położnej. Nie może być mowy o powielaniu zadań.

Po szóste, konieczna jest integracja wewnątrz- i międzysektorowa. Autorzy raportu twierdzą, że lekarz POZ powinien zbierać i zarządzać informacją o stanie zdrowia pacjenta, zarówno o przebiegu hospitalizacji, jak i o wynikach badań diagnostycznych i leczeniu specjalistycznym wykonywanych na wszystkich szczeblach systemu. Konieczna jest koordynacja dostępu do świadczeń specjalistycznych przez lekarza POZ.

Po siódme, system POZ musi być zinformatyzowany. Autorzy raportu proszą o wprowadzenie ułatwień w jej prowadzeniu i popularyzację elektronicznej dokumentacji medycznej, a także o komunikację elektroniczną, telekonsultację, telemonitoring i telemedycynę. Jak twierdzą, trzeba wesprzeć podmioty środkami z programów pomocowych UE.

Po ósme, trzeba ograniczyć biurokrację. Autorzy raportu wyjaśniają, że większość informacji, które zbierają i przekazują, nikomu na nic się nie przydają, nie są analizowane, nie wpływają na organizację leczenia i finansowanie systemu. Konieczne jest też zmniejszenie obowiązków związanych z dokumentacją i sprawozdawczością.

Po dziewiąte, eksperci apelują o poprawę jakości i rozwój systemów wewnętrznej poprawy jakości.
- Konieczne jest upowszechnienie akredytacji praktyk, grup rówieśniczo-koleżeńskich; prowadzenie porównań między praktykami i lekarzami; opracowywanie i implementacja wytycznych klinicznych - czytamy w dokumencie. Autorzy sugerują wprowadzenie rozwiązań funkcjonujących w zachodniej Europie. Mowa tu o wzajemnych wizytach lekarzy, poprawie kontaktów między medykami zarówno tej samej, jak różnych specjalności. Eksperci liczą też na standaryzację zachowań np. w trudnych sytuacjach, gdy w poradni lekarza rodzinnego dochodzi do nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. 

Po dziesiąte, musi nastąpić rozwój badań naukowych, czyli wzmocnienie katedr i zakładów medycyny rodzinnej na uczelniach. Eksperci apelują o utworzenie Instytutu Medycyny Rodzinnej i POZ.

Więcej na stronie Twardowski o reformie Radziwiłła: To tylko życzenie polityka. Wprowadźmy "Dekalog dla POZ"! 7 Raport zespołu ekspertów opracowującego kierunek zmian w POZ trafił do resortu jeszcze przed wtorkowymi obradami Rady Ministrów, ale jak zauważa wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, reforma Radziwiłła nie jest...
 

Przeczytaj również inne teksty na temat reform Konstantego Radziwiłła. To: "Konstanty Radziwiłł zapowiedział reformę, a eksperci ją ocenili""Krzysztof Bukiel: Rząd traktuje służbę zdrowia jako dziedzinę gorszego rodzaju" i "Konstanty Radziwiłł idzie po 35 miliardów na zdrowie"wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1497314 Od daty: 2004-05-13