<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Nowe zasady udzielania informacji zakładom ubezpieczeń

Udostępnianie danych medycznych zakładom ubezpieczeń
25 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. 


Określa ono tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych .... 


więcej informacji:

http://www.porozumieniepodkarpackie.pl/strefacz/showthread.php?tid=19wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1544717 Od daty: 2004-05-13