<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
e-ZLA

Szanowni Państwo
Aktualnie Federacja Porozumienie Zielonogórskie oraz inne organizacje
zrzeszające lekarzy i świadczeniodawców POZ prowadzą działania związane
z racjonalnym wprowadzaniem w życie elektronicznych zwolnień e-ZLA.
Uważamy, że termin obligatoryjnego wprowadzenia w życie eZLA w dniu
01.12.2018 r. jest nierealny - aktualnie w kraju mniej jak 50% zwolnień
wystawianych jest w formie elektronicznej, a w kilku województwach, w
tym w województwie podkarpackim odsetek zwolnień elektronicznych
oscyluje wokół 30%.

Postulujemy:
- utrzymanie fakultatywności tj. dalszą możliwość stosowania zwolnień
papierowych ( w ten sposób szanujemy i bierzemy pod uwagę głos tych
lekarzy, zwłaszcza lekarzy emerytów wspomagających nas w codziennej
pracy, dla których korzystanie z e-rozwiązań jest wyzwaniem),
- przeznaczenie w sposób cykliczny środków finansowych na informatyzację
oraz na bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej dla podmiotów,
w których wystawiane są zwolnienia lekarskie,
- stosowanie systemu zachęt dla lekarzy korzystających z eZLA ( lekarz
korzystający z eZLA odciąża i częściowo wykonuje obowiązki dotychczas
realizowane przez urzędników ZUS).

Mając na uwadze podjęte przez Federację Porozumienie Zielonogórskie
działania związane z powyższą problematyką, korzystne dla wszystkich
lekarzy i świadczeniodawców zwracam się do Państwa o solidarne i aktywne
wsparcie tych działań poprzez wstrzymanie się w najbliższych tygodniach
z korzystania z elektronicznych zwolnień eZLA ( lekarzy, którzy
dotychczas nie korzystali z eZLA prosimy, aby pozostali przy
zwolnieniach papierowych, natomiast lekarzy korzystających z eZLA
prosimy, aby okresowo powrócili do wystawiania zwolnień w formie
papierowej).
Jednocześnie przypominam, że wystawianie zwolnień według formatu ZUS nie
jest wymagane do realizacji umowy z NFZ, lekarz może orzekać o czasowej
niezdolności do pracy w dowolnej formie np. poprzez wystawienie
zaświadczenia lekarskiego.

Mariusz Małecki
Prezes Porozumienia Podkarpackiego członka Federacji Porozumienie
Zielonogórskie
Członek Zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie
wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1544708 Od daty: 2004-05-13