II Podkarpackie Forum Endokrynologiczno –Diabetologicznego 19.10.2019 r.

W imieniu organizatorów II Podkarpackiego Forum Endokrynologiczno-Diabetologicznego
zapraszamy na konferencję poświęconą tematyce endokrynologiczno – diabetologicznej która będzie w dniu 19 październik 2018 r w Hotelu Prezydenckim ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie.
Udział w konferencji jest bezpłatny a uczestnicy po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem maila (możliwa będzie także na miejscu) otrzymują certyfikat i 7 punktów edukacyjnych.

Konferencja adresowana jest dla szerokiego grona lekarzy a szczególnie endokrynologów, diabetologów oraz lekarzy POZ.
Pod względem tematycznym i organizacyjnym konferencja składa się z części wykładowej od godz. 9oo do godz. 1415 oraz części warsztatowej od godz. 1450 do godz. 17oo.
Zajęcia, w ramach części warsztatowej, poświęcone są praktycznemu zastosowaniu środków technicznych leczeniu cukrzycy oraz w kontroli wyrównania glikemii. Warsztaty adresowane są szczególnie dla lekarzy diabetologów , edukatorów i pielęgniarek diabetologicznych, endokrynologów oraz zainteresowanych lekarzy POZ.

Zgłoszenia, proszę przekazywać drogą mailową na adres:
b.mis@szpital.rzeszow.pl lub gastroenterologia@szpital.rzeszow.pl;
lub telefonicznie: 17 8666 – 226; 17 8666 – 131.
Zaproszenie i program konferencji w załączniku.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Partyka