<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Porady
  Kompendium wystawiania recept dla osób powyżej 75 lat.
  Karta kolonijna bez wpisu lekarza
  Procedura skreślenia z listy pacjentów POZ
  Procedura postępowania z pacjentami odmawiającymi wykonywania szczepień

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1575069 Od daty: 2004-05-13