Nowe obowiązki sprawozdawcze w POZ

Od 1 stycznia 2020 roku każdy lekarz poz będzie miał obowiązek sprawozdawania wagi i wzrostu pacjenta, a także informacje na temat używania wyrobów tytoniowych (co najmniej raz w roku).

Zgodnie z nowym, aktualnie obowiązującym, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zwiększył się zakres zbieranych i przekazywanych informacji o:

  1. informację o masie ciała i wzroście świadczeniobiorcy – co najmniej w przypadku pierwszej porady w danym roku kalendarzowym u tego świadczeniodawcy
  2. informację dotyczącą używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia – co najmniej w przypadku pierwszej porady w danym roku kalendarzowym u tego świadczeniodawcy

Gromadzenie i przekazywanie tych danych będzie od nowego roku obowiązkowe u wszystkich pacjentów, którzy korzystają z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, także dzieci. Wobec powyższego każdy pacjent przed wizyta u lekarza będzie musiał być zważony i zmierzony oraz będzie musiał udzielić informacji dotyczącej palenia, np. poprzez wypełnienie ankiety.