Obowiązki pacjentów

Obowiązująca od ponad 10 lat ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymaga zmian, bo diametralnie zmieniły się realia, w których działa służba zdrowia. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że konieczne jest nie tylko wzmocnienie praw, ale także dopisanie rozdziału o powinnościach pacjentów.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/personel-medyczny-boi-sie-przekazywac-informacje-o-stanie,496710.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/konieczne-zmiany-w-prawach-pacjenta-bo-nie-przystaja-do,496424.html