Osiągnięto porozumienie w sprawie kontraktowania w POZ

W piątek 20.12.2019 r. Zespół Negocjacyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie odbył kolejną turę rozmów na temat warunków kontraktowania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2020. W spotkaniu uczestniczyli Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu reprezentujący Ministra Zdrowia i Adam Niedzielski – Prezes NFZ. Atmosfera spotkania była dobra i strony uzyskały porozumienie. Przedstawiciele Federacji uzgodnili zasady funkcjonowania podmiotów POZ na rok 2020, które pozwalają na ich niezakłóconą pracę. Jest to dobra informacja zarówno dla naszych pacjentów, jak i dla  wszystkich świadczeniodawców POZ w Polsce.
Jacek Krajewski
Marek Twardowski
Tomasz Zieliński
Marek Sobolewski
Biuro PP ZPOZ,

Szczegóły zawartego porozumienia dostępne dla członków PPZPOZ na stronie:
https://www.porozumieniepodkarpackie.pl/strefacz/showthread.php?tid=74