Teleporady w POZ docenione przez pacjentów

Ponad 90 proc. ankietowanych pacjentów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej uzyskało rozwiązanie swojego problemu medycznego podczas teleporady – wynika z raportu z badania satysfakcji pacjentów, przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie ankiety zawierającej pytania dotyczące teleporad oraz satysfakcji i opinii pacjentów korzystających z tej formy kontaktu ze swoim lekarzem POZ. Treść pytań oraz zagadnienia poruszone w ankiecie zostały merytorycznie zatwierdzone przez dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas, konsultant krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej. Wyniki badania dały wiedzę na temat opinii pacjentów, są także merytorycznym podsumowaniem okresu wdrażania teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej w czasie epidemii COVID-19.

 

„Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że teleporady spotkały się z pozytywnym odbiorem i zostały uznane przez większość pacjentów, którzy z nich korzystali, za potrzebny i wartościowy kanał kontaktu z lekarzem POZ. Pojawiające się obawy, że osoby starsze nie poradzą sobie przy teleporadzie i że będzie ona niedostępna dla szerokiego grona pacjentów nie znalazły potwierdzenia w przeprowadzonym badaniu” – czytamy w raporcie.

 

W pytaniach ankietowych zwracano uwagę przede wszystkim na to, co jest ważne dla pacjentów. Żeby uzyskać teleporadę, najpierw trzeba się dodzwonić do przychodni. Okazuje się, że nie miało z tym problemu 76,4 proc. respondentów, 14,3 proc.  zadeklarowało dodzwonienie po kilku próbach, a zaledwie 1,5 proc. nie miało możliwości dodzwonienia się do swojej przychodni.  W znaczącej większości (92 proc.) badanych zadeklarowało rozwiązanie problemu podczas teleporady. Zdecydowana większość (97 proc.) badanych była też zadowolona z przekazania pełnej informacji o tym, jakie są zalecenia lekarza, jakie dodatkowe badania należy wykonać oraz jak zażywać leki i gdzie ewentualnie zgłosić się na dalsze leczenie.

43,2 proc. badanych osób jest przekonanych, że teleporady/wideoporady powinny stanowić jeden z głównych kanałów kontaktu z lekarzem POZ i to lekarz powinien określać, czy konieczne jest udanie się do placówki POZ. 41,7 proc. ankietowanych jest zadowolonych z udzielonej teleporady, w ich ocenie jakość świadczonych usług była porównywalna z poradami udzielonymi podczas wizyty osobistej w placówce POZ, a 16 proc.  oceniało teleporadę jako lepszą jakościowo od stacjonarnej wizyty w placówce POZ.

– Wyniki tego badania mnie nie zaskakują, bo z codziennej praktyki lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego wynika, że większość pacjentów zaakceptowała taką formę naszej pracy – mówi prezes Federacji Jacek Krajewski. – Dzięki teleporadom okazało się, jak wiele problemów medycznych można rozwiązać bez wychodzenia z domu, a przede wszystkim bez narażania się na zakażenie koronawirusem. W dobie epidemii bezpieczeństwo jest kwestią kluczową, ale jednocześnie nie można zostawić chorych bez pomocy. Wydaje się, że w POZ osiągnęliśmy tu złoty środek. Gdyby przeprowadzić badanie zadowolenia lekarzy z udzielanych teleporad, wyniki byłyby prawdopodobnie zbliżone do satysfakcji naszych pacjentów.

 

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt działania poradni POZ w czasie epidemii, ujawniony w raporcie:

– Aż 80 proc. respondentów skorzystało z możliwości umówienia osobistej wizyty u lekarza POZ po uzyskaniu teleporady – zauważa Jacek Krajewski. – Zadaje to kłam pojawiającym się w mediach komentarzom o nadużywaniu leczenia na telefon czy też ograniczania pacjentom dostępu do lekarza. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego wielokrotnie informowali, że pacjenci są przyjmowani osobiście, w uzasadnionych medycznie przypadkach i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemicznego. Cieszy nas, że badanie satysfakcji tego dowiodło.

 

Zdaniem autorów raportu należy skupić się na systematycznym upowszechnianiu i udoskonalaniu teleporad, co wpłynie na poprawę opieki nad pacjentem, zwiększenie dostępności do zespołu POZ oraz umożliwi wdrażanie kolejnych, nowoczesnych rozwiązań telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Jednocześnie autorzy podkreślają, że przy dalszym rozwoju teleporad należy skupić się na udoskonaleniu takich aspektów jak: możliwość skontaktowania się z przychodnią POZ, a także przekazywanie pełnej, wyczerpującej informacji na temat procesu leczenia pacjentowi oraz wszelkich niezbędnych dokumentów podczas teleporady. Ważna jest również możliwość skorzystania z wizyty osobistej, gdy teleporada nie przynosi oczekiwanego rezultatu.

 

Link do raportu:

https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7788/1/raport_-_teleporady_u_lekarza_poz.pdf